[ X Tutup Iklan]

Satua Runtuh Watugunung

Kacrita ring jagad Jambudwipa wenten anak kalintang sakti mapesengan Sang Watugunung. Sane mangkin, Sang Watugunung lunga ka jagad Kundadwipa. Ring jagat Kundadwipa madeg agung Diah Sinta, kaloktah ayu kadi Hyang Ratih. Diah Sinta metaken ring Sang Watugunung, “Ih, Sang Watugunung, dados tembe rauh mriki napi sane kabuatang?” Sang Watugunung raris nyawis, “Tiang rauh mriki nunas […]

Selengkapnya