[ X Tutup Iklan]

Mengenal Pṛthivī Matā (Ibu Pertiwi) dan Dyaus Pita (Bapak Angkasa) dalam Hindu

Sebelum saya memberikan penjelasan tentang Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa mari kita sedikit merenung. Ibu Pertiwi dalam ruang lingkup sederhana adalah tempat kita bernaung, tumbuh, tertawa, bahagia, banyak kenangan dan tempat kita berdiri serta bernafas untuk Hidup. Tanpa peduli lingkungan sama saja anda tidak mewariskan apa-apa pada generasi anda. Uang tidak bisa menjamin sepenuhnya anda […]

Selengkapnya


Jayaprana & Layonsari Kisah Cinta Suci, Sejati dan Abadi

Pada jaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil di daerah utara pulau Bali. Kerajaan itu bernama kerajaan Wanekeling Kalianget. Di kerajaan itu, hiduplah satu keluarga sederhana, terdiri dari suami istri serta tiga anaknya, dua orang laki-laki dan seorang wanita. Kerajaan itu terkena sebuah wabah yang menyebabkan banyak warganya meninggal, baik dari kalangan kerajaan maupun rakyat […]

Selengkapnya


Awatara Hindu Ternyata Juga Teori Evolusi Darwin?

Teori evolusi Charles Darwin adalah teori evolusi yang didasarkan pada teori Seleksi Alam, yang pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya “On the Origin of Species” atau “Asal Usul Spesies” yang diterbitkan tahun 1859. Teori seleksi alam memiliki konsep bahwa spesies yang berhasil beradaptasi dengan baik akan terus bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat […]

Selengkapnya


PANCA DATU (Asal-Usul Nama Pulau Bali)

Ada sebuah tempat yang sangat angker dan berbahaya sekali disebut Swapringga atau Nusa Dawa. Atas petunjuk Hyang Pasupati, Rsi Markandia, Rsi Mumpuni dari Jawa diiringi pengikut 800 orang, menata pulau tesebut. Beliau menata, sama sekali tidak menghaturkan yadnya, menyebabkan pengikutnya banyak meninggal diserang penyakit dan bencana alam. Setelah itu, beliau kembali datang diiringi pengikut 400 […]

Selengkapnya


Satua Runtuh Watugunung

Kacrita ring jagad Jambudwipa wenten anak kalintang sakti mapesengan Sang Watugunung. Sane mangkin, Sang Watugunung lunga ka jagad Kundadwipa. Ring jagat Kundadwipa madeg agung Diah Sinta, kaloktah ayu kadi Hyang Ratih. Diah Sinta metaken ring Sang Watugunung, “Ih, Sang Watugunung, dados tembe rauh mriki napi sane kabuatang?” Sang Watugunung raris nyawis, “Tiang rauh mriki nunas […]

Selengkapnya